آنتن های BTSچیست؟

BTS مخفف کلمه Base Tranceiver Station است. دلایل نصب آنتن های BTS تامین پوشش رادیویی در جاده ها یا مناطقی که سیگنال ضعیف است یکی از دلایل نصب آنتن های BTS است .یکی دیگر از اهداف نصب آنتن BTS از بین بردن ترافیک شبکه است . نحوه نصب آنتن های BTS برای نصب آنتن های […]

ادامه مطلب
طراحی و اجرا منسیکس